Φ.Η.Μ. (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός)

Οι πιστοποιημένοι Φ.Η.Μ. είναι απαραβίαστοι – Μόνο σε ανοιχτά λειτουργικά συστήματα οι παραποιήσεις

Οι πιστοποιημένοι Φ.Η.Μ. (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί) είτε πρόκειται για Ταμειακές Μηχανές , είτε για Φορολογικούς Μηχανισμούς είναι αδύνατον να παραποιηθούν.

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων, σε συνάντηση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 12/10/2022 με εκπροσώπους του Τύπου, έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις και παρουσίασε την πραγματικότητα σχετικά με την ασφάλεια των Ταμειακών Συστημάτων στην Ελλάδα:

  • Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Κ.Τ. και ο αντιπρόεδρος κατέδειξαν το γεγονός ότι εξαιτίας της τεχνολογικής τους δομής οι Φ.Η.Μ. είναι αδύνατον να παραποιηθούν.
  • Επεσήμαναν επίσης, ότι η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ που έχει την ευθύνη ελέγχου των ταμειακών μηχανών έχει πολλάκις διαβεβαιώσει και μπορεί να το επαναλάβει σε οποιοδήποτε καλόπιστο θελήσει να πάρει πληροφορίες, ότι ουδέποτε έως σήμερα οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν διαπιστώσει παραβίαση του λογισμικού των Φ.Η.Μ.
  • Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι «θα πρέπει να γίνει σαφές ότι σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβίαση του λογισμικού, αυτή αφορούσε το λογισμικό που μετέφερε στοιχεία στο φορολογικό μηχανισμό και ήταν μέρος της εμπορικής εφαρμογής έκδοσης παραστατικών που «έτρεχε» σε Η/Υ σε περιβάλλον ανοιχτών λειτουργικών όπως π.χ. Windows.

Να σημειωθεί ότι για την διαπίστωση αυτής της παραβίασης το μέσον που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Φ.Η.Μ. (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός) μέσω της σύγκρισης με τα αναλλοίωτα δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί σε αυτόν.

Εξάλλου, δεν είναι άμοιρο των ανωτέρω ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου προηγμένες ή μη, στις λιανικές πωλήσεις για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων χρησιμοποιούνται παρόμοια ταμειακά συστήματα.

Αντιθέτως στις B2B συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου είδους πρακτικές καθόσον εκεί μπορεί να υπάρξει σύγκριση των πωλήσεων που δηλώνει ο ένας έμπορος με τις αγορές που δηλώνει ο άλλος.

Τέλος, απηύθυναν έκκληση προς όλους εκείνους όπου για κάθε διαπίστωση παράβασης προτάσσουν συλλήβδην τον όρο «ταμειακές μηχανές» να ερευνούν περισσότερο τις περιπτώσεις αυτές για να μην δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις που εν τέλει ακόμα και αν δεν είναι σκόπιμες βλάπτουν τη δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών να ελέγξουν τη φοροδιαφυγή.