Το Prosvasis GO είναι μια από τις πληρέστερες cloud εφαρμογές έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και Αποδείξεων Λιανικής (με χρήση παρόχου ή φορολογικού μηχανισμού) και αποστολής των παραστατικών στο myDATA, για τον Ελεύθερο Επαγγελματία και τη Μικρή Επιχείρηση.