Διαχείριση Ελαιοτριβείου

Το module του PYLON προσφέρει σε επιχειρήσεις παραγωγής ελαιόλαδου μια ολοκληρωμένη λύση για την αποτελεσματική τους λειτουργία.

Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών

Απευθύνεται σε:

Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Ελαιόλαδου

Λειτουργικότητα και οφέλη της λύσης

icon1 Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Έκδοση παραστατικών

Παραλαβή ελαιόκαρπου και έκδοση σχετικών παραστατικών για λογαριασμό παραγωγού ή του ελαιοτριβείου με σκοπό την έκθλιψη του Καρπού, την παραγωγή ελαιόλαδου και την παράδοση ή την φύλαξη ανά ελαιοκομική περίοδο.

icon2 Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Ανάλυση δικαιωμάτων

Έκθλιψη ελαιόκαρπου και παραγωγή ελαιόλαδου είτε για λογαριασμό παραγωγού είτε για το ίδιο το ελαιοτριβείο, με πλήρης ανάλυση δικαιωμάτων ελαιοτριβείου σε ποσότητα (κιλά) ή σε αξία.

icon3 Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Οικονομική εικόνα παραγωγού

Πλήρη πληροφόρηση για παραλαβές ελαιόκαρπου, παραγωγές ελαιόλαδου & ελαιοπυρήνα και υπόλοιπα ελαιόλαδου συνολικά & ανά δεξαμενή. Ειδικές αναφορές (Reports) παραλαβών ελαιόκαρπου, παραλαβών ελαιόλαδου, παραδόσεων ελαιόλαδου, υπόλοιπα ελαιόλαδου παραγωγού.

icon4 Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Παράδοση και φύλαξη

Παράδοση ελαιόλαδου σε παραγωγό και φύλαξη ελαιόλαδου για λογαριασμό παραγωγού με δυνατότητα μερικής τιμολόγησης μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας φύλαξης.

Διαχείριση Ελαιοτριβείου

Προτιμήστε Pylon με ενσωματωμένη
λειτουργικότητα
Διαχείρισης Ελαιοτριβείου

1.

Υπολογισμός και απόδοση εισφοράς δακοκτονίας με διαφορετικό ποσοστό ανά κοινότητα

2.

Έκδοση κατάλληλων παραστατικών προς τον παραγωγό για την αμοιβή του ελαιοτριβείου, ανάλογα την κατηγορία που ανήκει.

3.

Παρακολούθηση αμοιβής ελαιοτριβείου βάσει συμφωνίας ανά παραγωγό ή ανά συνεταιρισμό, με πλήρη αποτύπωση των δικαιωμάτων του ελαιοτριβείου και δυνατότητα αμοιβής σε ποσότητα ελαιόλαδου (Κιλά) ή σε αξία (Ευρώ).

4.

Ολοκλήρωση διαδικασιών παραλαβής και έκθλιψης ελαιόκαρπου/ Παραγωγής Ελαιόλαδου μέσα από την εφαρμογή.

5.

Εύχρηστες Οθόνες Παραλαβών, Παραγωγής και Παράδοσης που με την βοήθεια wizard καθοδηγούν τον χρήστη για τα απαραίτητα βήματα.

6.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital
Accounting and Tax Application) με την
οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

Με ενδιαφέρει

Δώστε μας την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες της εφαρμογής Pylon, την λειτουργικότητα της Διαχείρισης Ελαιοτριβείου και την πλήρη εναρμόνιση των myData σε μία εφαρμογή.