Η RBS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διάθεσης ταμειακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού κατάλληλων τόσο για την συναλλακτική δραστηριότητα, όσο και την λειτουργική διαχείριση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικής.