Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. σας καλωσορίζει στο διαδικτυακό της τόπο https://develop.gr και σας παρουσιάζει τους πιο κάτω όρους οι οποίοι αφορούν στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά μας απέναντι σε όλους εσάς, τους επισκέπτες μας.

Η ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε ανήκει στην Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο την Παροχή Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Υπηρεσιών Πληροφορικής και έδρα στο Αντίρριο, Άγιος Παντελεήμονας Τ.Κ 30020. ΑΦΜ: 801332147 - ΔΟΥ: Μεσολογγίου | ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 154573512000

Η επωνυμία Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δημιούργησε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους χρήστες internet που επιθυμούν να συνδυάσουν την ενημέρωσή τους με την απόκτηση αγαθών και  υπηρεσιών που παρέχει το. Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ιστοσελίδων του develop.gr σε περίπτωση μη αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης. Η χρήση της ως άνω ιστοσελίδας υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

Θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.

Θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δε θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του develop.gr για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό και απαγορεύεται ρητά, η δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα.

Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τη ζημία θετική και αποθετική που ήθελε υποστεί εκ της μη σύννομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφοράς.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το site με το εμπορικό σήμα develop.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δηλώνει υπεύθυνα ότι στο περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site «ως έχει» («as is»). Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και συνεπώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος.

Κατά συνέπεια η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο ανέβασμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο server του χρήστη.

  1. 1. Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, μιας πρώτης διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα της αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://develop.gr/contact-us/ του Διαδικτυακού Τόπου. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
  2. 2. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
  3. 3. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στο χρήστη /, επισκέπτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας δεδομένων εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη ούτε και φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από τους χρήστες του ισοτόπου. Οι επισκέπτες συμφωνούν στη χρήση της ιστοσελίδας με δική τους ευθύνη.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δε μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

  • 1. Προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του ιστοτόπου

  • 2. Προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών

  • 3. Προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.


Η Develop Πληροφορική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ως άνω διαδικτυακού τόπου συντάχθηκαν με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου, τόσο τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια, για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της Ναυπάκτου.