Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Πρόγραμμα I

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Επιδότηση 90%

Πρόγραμμα ΙΙΙ

Ψηφιακές Συναλλαγές

Επιδότηση έως 100%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ελλάδα 2.0
Next Generation EU
Κοινωνία της Πληροφορίας
Πρόγραμμα I

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Επιδότηση 90%

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
Πρόγραμμα ΙΙΙ

Ψηφιακές Συναλλαγές

Επιδότηση έως 100%

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές » η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.


Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές » θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Voucher;

1

Aίτηση για το voucher

Μπες στο https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ με τα στοιχεία εισόδου TAXISnet της επιχείρησής σου και κάνε αίτηση για το voucher. Η ενημέρωση του δικαιούχου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τις 31/10/2022.

2

Επικοινώνησε μαζί μας

Επικοινώνησε μαζί μας για να βρεις τον ιδανικό συνδυασμό ψηφιακών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σου.

3

Επίλεξε τις λύσεις της Develop που σε ενδιαφέρουν

Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers

4

Ολοκλήρωση διαδικασίας

Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών (ποσού της συμμετοχής σου 10% του συνολικού καθαρού ποσού συν το ΦΠΑ 24%) – Εξαργύρωση vouchers

Η Develop είναι

Εγκεκριμένος Προμηθευτής

για τα παρακάτω προγράμματα του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα I

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Πρόγραμμα ΙΙΙ

Ψηφιακές Συναλλαγές

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ελλάδα 2.0
Next Generation EU
Κοινωνία της Πληροφορίας